08/05/2012N-602   -   conjunto 22,90 bijus
.N-602

4,65 bijusB-250

2,60 bijus
P-290

3,60 bijus


B-317

3,30 bijus
G-116

2,85 bijus


N-601    -    conjunto 21,90 bijus
.
N-601    -    4.25 bijus

Coloco ao comprimento que desejar sem custo adicional.P-282

2,85 bijus

B-433    -    agora 2,65 bijus

P-288

3,85 bijusB-434

2,35 bijusP-287

4,00 bijus


N-603  -   conjunto 23,40 bijus
.


N-603   -   4,75 bijus

Coloco ao comprimento que desejar sem custo adicional.


B-435

3,15 bijus
P-289

4,00 bijus


P-281

2,85 bijus
P-286  -  3,75 bijus

P-286

3,75 bijusA-198

3,00 bijus


N-604 - o conjunto 10,90 bijus
.N-604

3,95 bijus

Coloco ao comprimento que desejar sem custo adicional.B-328

1,75 bijus


P-88

3,40 bijus